Skip to content

Mary From Dungloe International Festival

27th July – 5th August 2019, Dungloe

For further festival information, visit: www.maryfromdungloe.com

Mary from Dungloe Winner 2018. Image © Mary From Dungloe International Festival

Enjoy a flavour of the Wild Atlantic Way at the Mary From Dungloe International Arts Festival. In its 52nd year, this Festival attracts visitors from all over the world to experience the best of Donegal through events focused on our traditions, heritage and culture. A festival with a packed itinerary over a 10 day period, this year’s highlights include Donegal Crafted, an event offering bespoke goods from local artists and food producers. An opportunity to see and partake in traditional Irish music and Dancing. Enjoy an exhibition covering the reasons why so many Donegal women emigrated between 1845 and 1950. There will be opportunities to delve into family history and genealogy both as a guided walking tour and through workshops. A chance to try some new outdoor adventures all under the backdrop of the rugged mountains and the stunning coastline of the Northern Headlands. There will be big bands to solo artists, street food, a carnival and gala ball. All culminating in the main event, the crowning ceremony for the new Mary of Dungloe for 2019. A true community festival, we in Dungloe look forward to welcoming all our new and returning visitors this summer.

10.00 am until Late. Most events are free – Ticket prices available

Faigh blaiseadh beag taitneamhach de Shlí an Atlantaigh Fhiáin ag Féile Idirnáisiúnta Mháire an Chlocháin Léith. Meallann an Fhéile seo, atá 52 bliain ar an fhód i mbliana, cuairteoirí as gach cearn den domhan áit a bhfaightear léargas beag ar an chuid is fearr dá bhfuil le fáil i nDún na nGall trí imeachtaí a dhíríonn ar ár dtraidisiúin, ar ár n-oidhreacht agus ar ár gcultúr. Is féile deich lá í seo a mbíonn clár lán d’imeachtaí ag baint léi. I measc mhórimeachtaí na bliana seo beidh Déanta i nDún na nGall, imeacht ina mbeidh deis ag ealaíontóirí agus ag táirgeoirí bia as an áit a gcuid earraí a chur os comhair an phobail. Beidh deis ag daoine an ceol traidisiúnta a chluinstin agus neart damhsaí Gaelacha a fheiceáil le linn na féile. Beidh taispeántas speisialta ar siúl i mbliana fosta a dhíreoidh a aird ar na fáthanna a ndeachaigh an oiread sin ban as Dún na nGall ar imirce idir 1845 agus 1950. Beidh daoine ábalta fios a chur ar stair a muintire agus ar chúrsaí ginealais trí shiúlóidí treoraithe agus trí cheardlanna. Beidh deis ag daoine triail a bhaint as eachtraí úra amuigh faoin aer agus sléibhte garbha agus cósta fíorálainn na Rosann mar chúlra acu. Beidh idir bhannaí móra ceoil agus cheoltóirí aonair ag seinm i rith na féile, beidh neart bia ar fáil ar an tsráid agus bainfidh go leor sult agus pléisiúr as an charnabhal mhór agus an damhsa ceiliúrtha a bheas ar siúl. Mar bharr ar na himeachtaí seo ar fad, beidh príomhimeacht na féile féin .i. searmanas corónaithe Mháire an Chlocháin Léith don bhliain 2019, ar siúl i dtreo dheireadh na féile. Mar fhéile atá fréamhaithe go dlúth sa phobal, tá muidinne anseo ar an Chlochán Liath ag tnúth go mór le fáilte a chur roimh chuairteoirí úra agus roimh chuairteoirí a fhilleann gach bliain an samhradh seo.

 

Contact:

Email:         mfdfestival@gmail.com
Facebook:
   Mary From Dungloe International Festival
Phone:       +353 (0) 74 9522198

%d bloggers like this: